ผู้บริหารโรงเรียน

142 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผู้บริหารโรงเรียน

CEC ในดั้งเดิมเป็นชื่อย่อของ Chiangmai Education Center ซึ่งก่อตั้งโดย อ.ชูเกียรติ และ  อ.อัมพร กมลโกมุท ในราวปี 2533 อ.ชูเกียรติ ซึ่งจบการศึกษาทางด้าน Mass Communication จากมหาวิทยาลัย แอมบาสเดอร์ รัฐเคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้บุกเบิกเปิดโรงเรียนสอนภาษาสำหรับนักศึกษา และคนทำงานทั่วไป โดยเริ่มจากนักศึกษาเพียง 20 - 30 คน เท่านั้น แต่จากการตั้งใจสอนและผลงานที่ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จจึงทำให้ CEC ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอาจารย์ต่างประเทศจำนวนมาก และ นักศึกษาปีละหลายพันคน เป็นที่รู้จัก อย่างมากมาย ส่วน อ.อัมพร ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มต้นจากการสอนติว Entrance และ เด็กประถม - มัธยม  จนเป็นที่รู้จักกันดีเช่นกัน ดังนั้น CEC จึงกลายเป็นโรงเรียนสำหรับสอนภาษาบุคคลคนทั่วไป และเด็กเล็ก - เด็กโต แต่อาจารย์ ชูเกียรติต้องการแยกให้ชัดเจนจึงก่อตั้ง E - 20 (English 2000S) ขึ้นในปี 2540 สำหรับนักศึกษาและผู้ใหญ่ หรือ เพื่อผลิตหลักสูตรเฉพาะการสนทนา - ฟัง , การสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS, GMAT, GRE, SAT การสัมภาษณ์งาน การอ่าน, เขียน, การติวไวยากรณ์, และปัจจุบันยังเพิ่ม TOE – TALKS (TOEFL - TOEIC - TALK ) และหลักสูตรภาษาอังกฤษครบวงจร (Complete English) ขึ้นอีก ด้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาภาษาของนักศึกษา - ผู้ใหญ่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ครบทุกทักษะในหลักสูตรเดียวกัน

CEC - E20 มีสอนทั้งเป็นกลุ่ม และเป็นส่วนตัว โดย CEC จะจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนทุกวัย ทุกระดับอย่างเหมาะสม มีการสอนทั้งในโรงเรียน และนอกสถานที่ (ไปสอนที่บริษัท - บ้านของผู้เรียน)

CEC ได้จัดการเรียนการสอน ให้กับสถาบันการศึกษา และบริษัทต่างประเทศต่างๆ ได้แก่

อบรมคณะอาจารย์ของสถาบันราชมงคลเทคโนโลยีในการสอบ TOEFL และการสนทนาภาษาอังกฤษ
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนพหฤทัย
อบรมภาษาไทย, จีน ให้เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ให้กับบริษัท GSN, Vista Pacific
อบรมภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร – พนักงานบริษัทต่างๆ
การจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนท่าวังผา จังหวัดน่าน
การจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสา จังหวัดน่าน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com