บทความทั้งหมด

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptat accusantium doloremque lauda ntium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae a illo inventore veritatis et quasi architec beat vitae dicta sunt explicabo.

สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS ก็ดี หรือจะฝึกฝนคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็ดี ในบทความนี้CECก็มีคำศัพท์จำนวนเกือบ 4000 คำ มาให้น้องๆได้ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสอบ IELTS กันจ้า

GED หรือชื่อเต็ม คือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 น้องๆ สามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นหมายความว่าหากน้องๆสอบ GED ผ่านแล้ว ก็เทียบเท่ากับการจบ ม.6 โดยน้องๆ สามารถนำวุฒิ GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้เลยครับ (ทั้งนี้ให้น้องๆ ดูประกาศของคณะที่ต้องการเข้าเรียนอีกครั้งนะครับว่ารับการสอบเทียบวุฒิ GED หรือไม่)

CEC ในดั้งเดิมเป็นชื่อย่อของ Chiangmai Education Center ซึ่งก่อตั้งโดย อ.ชูเกียรติ และ  อ.อัมพร กมลโกมุท ในราวปี 2533 อ.ชูเกียรติ ซึ่งจบการศึกษาทางด้าน Mass Communication จากมหาวิทยาลัย แอมบาสเดอร์ รัฐเคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้บุกเบิกเปิดโรงเรียนสอนภาษาสำหรับนักศึกษา และคนทำงานทั่วไป โดยเริ่มจากนักศึกษาเพียง 20 - 30 คน เท่านั้น แต่จากการตั้งใจสอนและผลงานที่ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จจึงทำให้ CEC ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอาจารย์ต่างประเทศจำนวนมาก และ นักศึกษาปีละหลายพันคน

TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS) สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com