TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS) สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ

สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS ก็ดี หรือจะฝึกฝนคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็ดี ในบทความนี้CECก็มีคำศัพท์จำนวนเกือบ 4000 คำ มาให้น้องๆได้ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสอบ IELTS กันจ้า

GED หรือชื่อเต็ม คือ General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 น้องๆ สามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นหมายความว่าหากน้องๆสอบ GED ผ่านแล้ว ก็เทียบเท่ากับการจบ ม.6 โดยน้องๆ สามารถนำวุฒิ GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องต้องการได้เลยครับ (ทั้งนี้ให้น้องๆ ดูประกาศของคณะที่ต้องการเข้าเรียนอีกครั้งนะครับว่ารับการสอบเทียบวุฒิ GED หรือไม่)

CEC ในดั้งเดิมเป็นชื่อย่อของ Chiangmai Education Center ซึ่งก่อตั้งโดย อ.ชูเกียรติ และ  อ.อัมพร กมลโกมุท ในราวปี 2533 อ.ชูเกียรติ ซึ่งจบการศึกษาทางด้าน Mass Communication จากมหาวิทยาลัย แอมบาสเดอร์ รัฐเคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็นผู้บุกเบิกเปิดโรงเรียนสอนภาษาสำหรับนักศึกษา และคนทำงานทั่วไป โดยเริ่มจากนักศึกษาเพียง 20 - 30 คน เท่านั้น แต่จากการตั้งใจสอนและผลงานที่ช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จจึงทำให้ CEC ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีอาจารย์ต่างประเทศจำนวนมาก และ นักศึกษาปีละหลายพันคน

 
ไม่พบอัลบัม
Powered by MakeWebEasy.com